NAJČEŠĆA PITANJA

Sustav za grijanje je napravljen iz više elemenata. Jedan od najbitnijih je dimnjak, koji stvara usis za izgaranje goriva i odvod dimnih plinova. Na tržištu se pojavljuju dimnjaci iz različitih materijala. Isto tako, dimnjaci se razlikuju u presjeku dimne cijevi, obliku, visini, izolaciji itd. Cijena dimnjaka ovisi od niza čimbenika. Budući da izbor može biti poprilično težak, pripremili smo set najčešćih pitanja i odgovora. Vjerujemo da će vam korisne upute pomoći pri izboru odgovarajućeg dimnjaka.

 

Koja je glavna uloga dimnjaka?

Glavna uloga dimnjaka je stvaranje potrebnog usisa za izgaranje goriva u grijačima te odvod dimnih plinova koji nastaju tijekom gorenja. 

 

Zašto bi trebali odabrati šamotni (keramički) dimnjak?

Individualni šamotni dimnjak je primjeren za sve tipove ložišta, grijača i goriva. Značajka materijala (temperaturna otpornost i otpornost na kiselinu, parna nepropusnost...) pružaju rješenje za dugo razdoblje.

 

Gdje bi trebali postaviti dimnjak?

Lokaciju dimnjaka izaberemo s obzirom na položaj kotla, kamina ili krušne peći u objekt. Ako je moguće, dimnjak bi zbog čim manjih atmosferskih utjecaja trebao biti postavljen u unutrašnjosti građevine. Ukoliko zbog prostornih ograničenja to nije moguće, primjereno rješenje za cjeloviti sustav dimnjaka je postavljanje izvan objekta.

 

Kakva bi trebala biti visina dimnjaka?

Najprije moramo reći da dimnjak ima dvije visine. Prva visina dimnjaka, koju imenujemo ukupna visina, se prostire od poda do vrha dimnjaka. Bitnija je funkcionalna, odnosno efektivna visina dimnjaka. Ona se prostire od točke gdje se peć priključi na dimnjak pa sve do vrha dimnjaka. Sama visina dimnjaka ovisi od više čimbenika (vrste peći, goriva, visine krova, nagib krova...), u osnovi vrijedi da dimnjaci moraju biti visoki (efektivna visina) minimalno 4m. Priključak ne smije biti duži od  ¼ efektivne visine, u tom primjeru ne smije biti veći od 1m.

 

Od čega ovisi visina dimnjaka?

Najmanja visina dimnjaka ovisi od visine i nagiba krova, peći te vrste goriva.

 

Kakvi materijali se koriste za nehrđajući dimnjak?

Za nehrđajući dimnjak se koristi nehrđajući čelik 316 (1.4404). To je mješanica željeza, kroma, molibdena, titana, nikla i još nekoliko drugih spojeva. Nehrđajući dimnjaci su primjereni kako za tekuća, tako i za kruta goriva. 

 

Zašto bi trebali izabrati nehrđajući dimnjak?

Nehrđajuće dimnjake odlikuju odlične karakteristike : tvrdoća, izuzetna otpornost na visoke temperature i promjene temperatura, otpornost na koroziju, otpornost na kiseline, mogućnost reciklaže i estetska dovršenost. Nehrđajući dimnjaci su jednostavni i za održavanje dimnjaka te njegovo čišćenje.

 

Mora li dimnjak biti viši od sljemena?

Mnogi ljudi misle da dimnjaci moraju biti viši od sljemena. To mišljenje je pogrešno, jer je prvi uvjet za visinu minimalan usis. Kao što smo već utvrdili, efektivna visina dimnjaka iznosi najmanje 4m. Drugi uvjet je da, kada dimnjak probije krov, mora biti iznad njega barem toliko da je viši od tokova vjetra. Dimnjak mora biti viši od sljemena samo ako je od njega udaljen manje od 2.3m, a uz to treba uzeti u obzir i nagib krova. Kao primjer možemo navesti da je pri nagibu krova manjem od 20° potrebna visina dimnjaka nad krovom približno 1m, dok kod naklona većeg od 20° dimnjaci nad krovom moraju biti nešto viši.

 

Kolika je cijena dimnjaka?

Na pitanje kolika je obično cijena dimnjaka, teško je dati odgovor. Svaki dimnjak je specifičan, zato se i cijene dimnjaka razlikuju. Činjenica je da cijene ovise o različitim čimbenicima, kao što su npr. vrsta peći, materijal, visina, presjek dimne cijevi itd.

 

Koliko dugo traje montaža dimnjaka?

U 90% slučajeva, te ako nema većih komplikacija, je dimnjak saniran i postavljen u jednom danu. 

 

Kako se dimnjak čisti?

Dimnjake nemojte čistiti sami. Za to su osposobljeni dimnjačari koji su dobili koncesije. U slučaju da se čišćenja latite sami, potrebno je koristiti plastičnu četku koja je iste veličine kao i dimnjak. Ako je promjer inox dimne cijevi fi150 i četka mora biti velika 150mm.

 

Što je proširenje dimnjaka?

Proširenje dimnjaka je proces s kojim bušenjem raširimo presjek dimnjaka, tako da možemo u njega umetnuti primjerenu inox cijev. To se napravi s posebnim uređajem i krunama.

 

Koje su najčešće poteškoće povezane uz dimnjakom i sustav dimnjaka?

Poteškoće povezane s dimnjakom su općenito dvostruke: neotpornost na vodu i slab usis dimnjaka.

 

Zašto u cijelosti izoliramo dimnjak?

S izolacijom dimnjaka zadovoljimo uvjete za zaštitom od požara, smanjimo vanjski utjecaj temperature te spriječimo kondenzaciju dimnih plinova. Požar u dimnjaku može biti izuzetno opasan, zato moramo dobro pobrinuti za sigurnost.

 

Zašto dođe do kondenzacije?

Kada dimnjak nije dobro izoliran, zidovi dimnjaka mogu biti izloženi vanjskim temperaturnim utjecajima. U hladnijim danima se dimnjaci brže ohlade, što uzrokuje hlađenje dimnih plinova ispod temperature kondenzacije. Kondenzacija se zna pojaviti i kod modernih, niskotemperaturnih peći.

 

Što stvara usis kod klasičinih peći bez gorionika?

Dimni plinovi se dižu jer imaju višu temperaturu od vanjskog zraka. Veća temperaturna razlika te veća visina dimnjaka znače i veći usis.

 

Zašto je vodootpornost dimnjaka tako važna?

U slučaju slabe vodootpornosti dimnjaka, dimni plinovi mogu kondenzirati što znači da voda može propustiti iz dimnjaka te smočiti zidove stambenog prostora. 


Ako imate dodatnih pitanja, u poduzeću Dimnjaci Hočevar ćemo vam s veseljem pomoći. Nazovite nas na telefonski broj 01 438 37 60 ili 041 245 089.